Voorwaarden voor websitegebruik

Welkom op onze website. Als u deze website gebruikt dan stemt u in met de volgende voorwaarden en restricties die tezamen met ons privacy beleid uw relatie tot Displaysign.nl vorm geven. De term “ons” of “Displaysign.nl”  refereert aan de eigenaar van de website wiens kantoor huishoudt op de Menno Simonszweg 101, 2014 SC Haarlem. Ons KvK nummer is  56850425. De term “u” refereert aan de gebruiker van de website.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze site of delen ervan op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Displaysign.nl

Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Aan hen is het toegestaan delen van de site te downloaden om te bekijken op een enkele computer en/of een enkele hard copy te printen.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Displaysign.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van merken waarvan Displaysign.nl de houder is.